Datapolitik

DATAPOLITIK OG INFORMATION OM BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER SOM PATIENT HOS KIROPRAKTORERNE WESTLOFT

1. Baggrund og dataansvarlig

1.1 KIROPRAKTORERNE WESTLOFT driver virksomhed som autoriserede kiropraktorer fra klinikker i København, Glostrup og Ballerup.

1.1.1 Fælles dataansvarlig for dine personlige oplysninger er:

1.1.2 KIROPRAKTORERNE WEST & LOFT ApS, CVR 31624606

1.1.3 KIROPRAKTORERNE WESTLOFT Glostrup ApS, CVR 25067754

1.1.4 KIROPRAKTORERNE WESTLOFT Ballerup ApS, CVR 37942138

1.1.5 Kontaktperson for henvendelse vedrørende behandlingen af dine oplysninger er Jonas Loft, som kan kontaktes på GDPR@westloft.dk eller 33 12 16 12.

1.2 Som led i behandlingen af dig som patient modtager og behandler vi en række personlige oplysninger om dig.

1.2.1 Denne datapolitik informerer dig om dine rettigheder når vi behandler dine personlige oplysninger. Den informerer dig også om hvordan vi indsamler, behandler og videregiver dine personlige oplysninger.

2. Formålet

2.1 Formålet med indsamling, behandling og videregivelse af dine personlige oplysninger er 1) at kunne give dig den aftalte behandling, 2) håndtere betaling for dine behandlinger, 3) stille nogle af dine helbredsoplysninger til rådighed for dig og andre sundhedspersoner, som lovligt kan indsamle dine helbredsoplysninger (herefter “Formålet”).

3. Personoplysninger/personlige oplysninger

3.1 Personoplysninger/personlige oplysninger er oplysninger, der kan henføres til dig som person.

3.2 Almindelige oplysninger og CPR-nr.

3.3 Vi indsamler almindelige oplysninger om dig, for at kunne opfylde vores aftale om behandling af dig.

3.3.1 Vi indsamler de oplysninger dit sygesikringskort indeholder, herunder navn, adresse, alder, køn, CPR-nr. når du kører dit sygesikringskort igennem vores scanner.

3.3.2 Vi indsamler også din mail og mobilnummer, så vi kan kontakte dig og sende dig reminder om dine aftaler hos os.

3.3.2.1 Vi indsamler dit CPR-nr. for at kunne indberette dine regninger til Sygeforsikring “danmark”, for at afregne med din forsikring og for at kunne indberette til det offentlige, i det omfang vi er forpligtet hertil.

3.4 Helbredsoplysninger (særlig kategori af oplysninger/følsomme oplysninger)

3.4.1 Vi indsamler og behandler dine helbredsoplysninger efter reglen i databeskyttelseslovens § 7, 3. Det gør vi fordi vi er underlagt tavshedspligt jf. sundhedslovens regler herom:

3.4.1.1 Styrelsen for Patientsikkerhed – Patienters retsstilling/Tavshedspligt

3.4.2 Vi indsamler og behandler de nødvendige oplysninger om dit helbred, som du giver os.

3.4.3 Vi indsamler og behandler også helbredsoplysninger om dig som vi får via vores undersøgelser og behandling af dig.

3.4.4 Med dit forudgående mundtlige samtykke indsamler vi også, hvis påkrævet af hensyn til din behandling, helbredsinformationer fra andre sundhedspersoner. Det kan f.eks. være din egen læge.

3.4.4.1 Nogle af de oplysninger vi indsamler om dig, er oplysninger, som vi vurderer er nødvendige for at kunne behandle dig. I de situationer kan vi ikke behandle dig forsvarligt, hvis du ikke giver os de nødvendige oplysninger.

3.4.5 Vi behandler kun personlige oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af Formålet. Det samme gælder omfanget af de personlige oplysninger, vi indsamler. Vi indsamler kun de personoplysninger vi har brug for, for at kunne opfylde Formålet.

3.4.5.1 Vi anvender ikke dine personlige oplysninger til andre formål end det oplyste formål.

3.4.6 For at sikre kvaliteten af dine personlige oplysninger, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine personlige oplysninger.

4. Hvem deler vi dine oplysninger med

4.1 Vi stiller oplysningerne i din journal til rådighed for andre sundhedsfaglige personer, så de med dit samtykke, kan indhente de helbredsoplysninger, vi har indsamlet og behandlet om dig.

4.2 Vi kan også videregive dine personlige oplysninger i anonymiseret form til statistik eller videnskabelig brug.

4.2.1 Når vi videregiver/stiller dine personlige oplysninger til rådighed for andre sundhedsfaglige personer, bliver de/deres arbejdsgiver dataansvarlig for de modtagne personlige oplysninger.

4.2.1.1 De skal opfylde deres egen informationspligt over for dig, så du er bekendt med til hvilke formål, de behandler dine personlige oplysninger.

5. Sletning af dine personlige oplysninger

5.1 Vi opbevarer og behandler dine personlige oplysninger så længe du er aktiv patient hos os/så længe vi er forpligtet til at opbevare dine journal.

5.1.1 Hvis du ikke har modtaget behandling hos os inden for de seneste 36 måneder, så ændrer vi din status fra aktiv patient til tidligere patient.

5.1.2 Endelig er det, ved endt opbevaringspligt, muligt at kontakte dataansvarlig med henblik på sletning af dine personlige oplysninger jf. punkt 3.

6. Sikkerhed og beskyttelse

6.1 Vi har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personlige oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med persondatalovgivningen.

6.1.1 Bliver vi udsat for et sikkerhedsbrud, hvor vi skønner, at der er en høj risiko for at dine personlige oplysninger kan misbruges, vil vi uden nødigt ophold underrette dig om sikkerhedsbruddet. Vi vil også informere dig om, hvad vi har gjort for at mindske risikoen for misbrug af dine oplysninger.

6.2 Vi har interne regler og instrukser, som sikrer, at kun de af vores medarbejdere, herunder behandlere, som har et strengt sagligt formål, har adgang til dine personlige oplysninger.

6.3 Kun vores behandlere har adgang til dine helbredsoplysninger.

7. Dine rettigheder

7.1.1Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig samt modtage en kopi af dem, herunder få dem overført til en ny kiropraktor.

7.1.2 Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger.

7.1.3 Du har til en hver tid ret til at få slettet dine personoplysninger, jf. dog punkt 5.

7.1.4 Du har til enhver tid til at tilbagekalde dit samtykke helt eller delvist.

7.2 Ønsker du at klage over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Dine rettigheder efter denne datapolitik berører ikke dine rettigheder efter sundhedsloven, herunder din ret til indsigt i din fulde journal

 

 

 

 

 Bestil tid online

Kontakt klinikken, hvis du oplever problemer.

 Online booking

 Bestil tid

33 12 16 12

Telefontid
Mandag 7.30 - 20.00
Tirsdag - fredag 7.30 - 18.00

clock

Åbningstider

København
Mandag 7.00 - 20.00
Tirsdag - fredag 7.00 - 18.00

Glostrup
Hverdage 7.00 - 18.00
Herlev
Hverdage skiftende i tidsrummet
7.00 - 18.00

Oftest stillede spørgsmål

Se de oftest stillede spørgsmål om kiropraktik

Læs mere

Bliv behandlet af de bedste

Her finder du et af Danmarks største kiropraktiske teams. Vores kiropraktorer er dygtige specialister så du sikres den bedst mulige behandling. Vi bidrager til forskning og underviser både læger og kiropraktorer.

Læs mere

Se hvad læger og patienter siger om os

Vi har mange tilfredse patienter og henvisende læger. Her kan du se, hvad nogle af dem siger om os.

Læs mere

Datapolitik


DATAPOLITIK OG INFORMATION OM BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER SOM PATIENT HOS KIROPRAKTORERNE WESTLOFT

1. Baggrund og dataansvarlig

1.1 KIROPRAKTORERNE WESTLOFT driver virksomhed som autoriserede kiropraktorer fra klinikker i København, Glostrup og Ballerup.

1.1.1 Fælles dataansvarlig for dine personlige oplysninger er:

1.1.2 KIROPRAKTORERNE WEST & LOFT ApS, CVR 31624606

1.1.3 KIROPRAKTORERNE WESTLOFT Glostrup ApS, CVR 25067754

1.1.4 KIROPRAKTORERNE WESTLOFT Ballerup ApS, CVR 37942138

1.1.5 Kontaktperson for henvendelse vedrørende behandlingen af dine oplysninger er Jonas Loft, som kan kontaktes på GDPR@westloft.dk eller 33 12 16 12.

1.2 Som led i behandlingen af dig som patient modtager og behandler vi en række personlige oplysninger om dig.

1.2.1 Denne datapolitik informerer dig om dine rettigheder når vi behandler dine personlige oplysninger. Den informerer dig også om hvordan vi indsamler, behandler og videregiver dine personlige oplysninger.

2. Formålet

2.1 Formålet med indsamling, behandling og videregivelse af dine personlige oplysninger er 1) at kunne give dig den aftalte behandling, 2) håndtere betaling for dine behandlinger, 3) stille nogle af dine helbredsoplysninger til rådighed for dig og andre sundhedspersoner, som lovligt kan indsamle dine helbredsoplysninger (herefter “Formålet”).

3. Personoplysninger/personlige oplysninger

3.1 Personoplysninger/personlige oplysninger er oplysninger, der kan henføres til dig som person.

3.2 Almindelige oplysninger og CPR-nr.

3.3 Vi indsamler almindelige oplysninger om dig, for at kunne opfylde vores aftale om behandling af dig.

3.3.1 Vi indsamler de oplysninger dit sygesikringskort indeholder, herunder navn, adresse, alder, køn, CPR-nr. når du kører dit sygesikringskort igennem vores scanner.

3.3.2 Vi indsamler også din mail og mobilnummer, så vi kan kontakte dig og sende dig reminder om dine aftaler hos os.

3.3.2.1 Vi indsamler dit CPR-nr. for at kunne indberette dine regninger til Sygeforsikring “danmark”, for at afregne med din forsikring og for at kunne indberette til det offentlige, i det omfang vi er forpligtet hertil.

3.4 Helbredsoplysninger (særlig kategori af oplysninger/følsomme oplysninger)

3.4.1 Vi indsamler og behandler dine helbredsoplysninger efter reglen i databeskyttelseslovens § 7, 3. Det gør vi fordi vi er underlagt tavshedspligt jf. sundhedslovens regler herom:

3.4.1.1 Styrelsen for Patientsikkerhed – Patienters retsstilling/Tavshedspligt

3.4.2 Vi indsamler og behandler de nødvendige oplysninger om dit helbred, som du giver os.

3.4.3 Vi indsamler og behandler også helbredsoplysninger om dig som vi får via vores undersøgelser og behandling af dig.

3.4.4 Med dit forudgående mundtlige samtykke indsamler vi også, hvis påkrævet af hensyn til din behandling, helbredsinformationer fra andre sundhedspersoner. Det kan f.eks. være din egen læge.

3.4.4.1 Nogle af de oplysninger vi indsamler om dig, er oplysninger, som vi vurderer er nødvendige for at kunne behandle dig. I de situationer kan vi ikke behandle dig forsvarligt, hvis du ikke giver os de nødvendige oplysninger.

3.4.5 Vi behandler kun personlige oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af Formålet. Det samme gælder omfanget af de personlige oplysninger, vi indsamler. Vi indsamler kun de personoplysninger vi har brug for, for at kunne opfylde Formålet.

3.4.5.1 Vi anvender ikke dine personlige oplysninger til andre formål end det oplyste formål.

3.4.6 For at sikre kvaliteten af dine personlige oplysninger, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine personlige oplysninger.

4. Hvem deler vi dine oplysninger med

4.1 Vi stiller oplysningerne i din journal til rådighed for andre sundhedsfaglige personer, så de med dit samtykke, kan indhente de helbredsoplysninger, vi har indsamlet og behandlet om dig.

4.2 Vi kan også videregive dine personlige oplysninger i anonymiseret form til statistik eller videnskabelig brug.

4.2.1 Når vi videregiver/stiller dine personlige oplysninger til rådighed for andre sundhedsfaglige personer, bliver de/deres arbejdsgiver dataansvarlig for de modtagne personlige oplysninger.

4.2.1.1 De skal opfylde deres egen informationspligt over for dig, så du er bekendt med til hvilke formål, de behandler dine personlige oplysninger.

5. Sletning af dine personlige oplysninger

5.1 Vi opbevarer og behandler dine personlige oplysninger så længe du er aktiv patient hos os/så længe vi er forpligtet til at opbevare dine journal.

5.1.1 Hvis du ikke har modtaget behandling hos os inden for de seneste 36 måneder, så ændrer vi din status fra aktiv patient til tidligere patient.

5.1.2 Endelig er det, ved endt opbevaringspligt, muligt at kontakte dataansvarlig med henblik på sletning af dine personlige oplysninger jf. punkt 3.

6. Sikkerhed og beskyttelse

6.1 Vi har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personlige oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med persondatalovgivningen.

6.1.1 Bliver vi udsat for et sikkerhedsbrud, hvor vi skønner, at der er en høj risiko for at dine personlige oplysninger kan misbruges, vil vi uden nødigt ophold underrette dig om sikkerhedsbruddet. Vi vil også informere dig om, hvad vi har gjort for at mindske risikoen for misbrug af dine oplysninger.

6.2 Vi har interne regler og instrukser, som sikrer, at kun de af vores medarbejdere, herunder behandlere, som har et strengt sagligt formål, har adgang til dine personlige oplysninger.

6.3 Kun vores behandlere har adgang til dine helbredsoplysninger.

7. Dine rettigheder

7.1.1Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig samt modtage en kopi af dem, herunder få dem overført til en ny kiropraktor.

7.1.2 Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger.

7.1.3 Du har til en hver tid ret til at få slettet dine personoplysninger, jf. dog punkt 5.

7.1.4 Du har til enhver tid til at tilbagekalde dit samtykke helt eller delvist.

7.2 Ønsker du at klage over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Dine rettigheder efter denne datapolitik berører ikke dine rettigheder efter sundhedsloven, herunder din ret til indsigt i din fulde journal